Quick Support

VaMo simkaart

De afkorting VAMO staat voor Vast over mobiel. Hiermee wordt bedoeld dat het telefoonverkeer wat normaal gezien binnenkomt via een vast (net)nummer, indien gewenst, ook op elk gewenst moment op uw mobiel overgaat. Daarnaast belt u vanaf uw mobiele telefoon ook uit met het vaste nummer, waardoor de gesprekskosten beheersbaar blijven. Hoe? Met de Mobiel Onbeperkt abonnementen van KPN.